Zonnepaneel Verhuur: zelfconsumptie zonder initiële investering

In een context waarin het steeds gebruikelijker wordt om bij te dragen tot, steun te verlenen aan en het bewustzijn te vergroten van zelfconsumptie, verschijnt de zogenaamde verhuur van zonnepanelen voor zelfconsumptie.

Het is een hernieuwbare oplossing die wordt gekenmerkt door de mogelijkheid voor consumenten om zonne-energie op het dak van hun huis te installeren en te gebruiken gedurende een bepaald aantal jaren, gewoonlijk tussen 20 en 30 jaar, op een bijzonder toegankelijke manier, aangezien er geen voorafgaande investering voor nodig is.

Je betaalt enkel een maandelijks bedrag, aanpasbaar aan de grootte van de installatie, via de huurformule. Na het verstrijken van de termijn die het leveringsbedrijf samen met de eigenaar van het onroerend goed heeft vastgesteld, wordt de installatie eigendom van de gebruiker en tot dan wordt het leveringsbedrijf verantwoordelijk voor het onderhoud en de garantie van het zonnepanelensysteem.

Tip: Bereken de terugverdientijd van zonnepanelen op Solease.nl.

Zelfconsumptie maakt het voor de consument veel aantrekkelijker, niet alleen uit economisch oogpunt, maar ook door het vergroten van de mogelijkheden die worden geboden om van dit soort aanbod gebruik te maken. 

Hoe werkt de huur van zonnepanelen voor zelfverbruik?

Het type contract- en installatieproces voor zonnepanelen huren is eenvoudig. In het algemeen wordt dezelfde methode gevolgd als voor een standaard aankoop, aangezien de gebruiker zijn postadres opgeeft en de kenmerken van het dak van zijn huis selecteert, of de voorschrijver de nodige gegevens verstrekt over de plaats waar de installatie moet komen.

De leverancier voert een onderzoek uit op basis van algoritmen, waarbij rekening wordt gehouden met variabelen die verband houden met de geografische zone, de kenmerken van het huis en, meer bepaald, de dekking ervan, en sluit zijn analyse af door de aandacht te richten op het huidige energieverbruik. Nadat alle parameters zijn geëvalueerd, zal het leveringsbedrijf de potentiële klant de beste optie bieden die aansluit bij zijn werkelijke behoeften, alsmede de meest efficiënte installatiedienst voor zijn geval.

Bedrijven die zich toeleggen op de verhuur van zonnepanelen beschikken gewoonlijk over onafhankelijke installateurs van plaatselijke oorsprong die gespecialiseerd zijn in hernieuwbare energieën, met wie zij samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten en die zijn opgeleid om de belangrijkste elementen van deze installatiemethode onder de knie te krijgen. Zodra voor elk uit te voeren project het type samenwerking is overeengekomen, begint het proces van installatie, toezicht en certificering en vervolgens het onderhoud.

De gehuurde zonne-energie-installatie kan worden overgedragen in geval van verkoop van het onroerend goed waar zij zich bevindt, op voorwaarde dat de nieuwe gebruiker instemt met de betaling van de huur, en zij kan ook worden ontmanteld vóór de voorziene termijn en, na betaling van een boete, indien de eigenaar van het huis of het bedrijf dit om welke reden dan ook wenst. De verhuurder is verantwoordelijk voor de volledige ontmanteling van de apparatuur.

Plaats een reactie